Upptäck Unisights delar

En enklare arbetsdag

Unisight är paketerad suite av lösningar och funktioner för att öka nyttan av tjänsterna i Office 365. För att förenkla för våra kunder och för att de ska få mer ut av sina investeringar har vi utvecklat ett antal färdigpaketerade lösningar. Med ett paketerat erbjudande kan vi erbjuda färdiga smarta lösningar samtidigt som vi accelererar tiden för införande i gränssnitt och funktioner som de är vana vid att arbeta med i Office 365. Unisight skapar en enklare arbetsdag genom att medarbetaren snabbt och enkelt kan hitta information och kollegor, hålla sig uppdaterad och få sitt jobb gjort.  Unisight utvecklas kontinuerligt och nya funktioner och lösningar tillkommer allteftersom.

Våra paketerade lösnignar innefattar idag:

  • Unisight Portal – modulbaserat intranät
  • Projektportal
  • Avtalshantering
  • Ledningssystem
  • Styrelseportal

Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Microsoft 365 med SharePoint Online. Portalen fungerar som dörren in till den digitala arbetsplatsen och de verkyg medarbetarna behöver. Unisight Portal kan användas överallt och från olika enheter och innehåller en mängd effektiva sätt att dela och ta del av information. Med de standardfunktioner som finns i SharePoint Online och våra egenutvecklade kompontenter kan vi erbjuda ett standardiserat och rikt intranät som höjer engagemanget och den interna kommunikationen.

portal

Projektportalen erbjuder möjlighet att få kontroll över projekten för både projektledare, PMO och andra intressenter genom att använda de bästa funktionerna i SharePoint och Teams. Vi använder komponenter från vårat ledningssystem för att kunna skapa projektstyrningsmodeller där man enkelt kan hitta projektprocesser, mallar och styrande dokument. Genom att använda SharePoints funktioner för att skapa översiktliga informationssidor och portföljvyer, och använda Teams för projektsamarbete och kommunikation får vi en helhet som använder verktyg som användarna är vana att använda.
Läs mer på: http://www.unisight.se/projektportal-i-microsoft-365/

Länk till en video om vår lösning för Projektportal

projekt

Unisight Avtalshantering är en paketerad lösning för effektivare hantering av avtal. Digital avtalshantering i Office 365 förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. I vår paketering har vi tagit fram funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal.
Läs mer på: http://www.unisight.se/avtalshantering-i-office-365/

Länk till en video om vår lösning för Avtalshantering

Capture

Ledningssystemet visualiserar verksamhetens processer och skapar ordning och reda på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument. Stödet underlätta för medarbetare att hitta information som de behöver och säkerställer att information är uppdaterad och relevant.
Läs mer på: http://www.unisight.se/stod-for-ledningssystem/

Länk till en video om vår lösning för Ledningssystem

led

Styrelseportalen erbjuder möjlighet att digitalisera ert styrelsearbete med funktioner och stöd för dokument- och informationsdelning samt utskick och bokningar inför styrelsemöten. En lättanvänd och säker samarbetsportal med fokus på styrelsearbete som fungerar lika bra från en iPad som från en dator.
Läs mer på: http://www.unisight.se/styrelsearbete-office365/

styr

Engagerade medarbetare

Unisight är en digital arbetsplats anpassad för nya arbetssätt där medarbetarna kan utföra sitt arbete utifrån där det passar dem bäst. Unisight effektiviserar flödet av information inom företaget och hjälper även till att driva en kulturförändring med högre engagemang från medarbetare och mer transparens i information från alla delar i företaget.

Effektivare organisation

Unisight innehåller en mängd moduler och funktioner för att effektivisera och underlätta informationsspridning och samarbete inom organisationen. Genom effektiva informationsflöden och enkel tillgång till de funktioner och den information medarbetaren behöver ger Unisight medarbetaren förutsättningar att utföra sitt jobb på ett bättre och effektivare sätt. En kraftfull sökmotor och mobil åtkomst säkerställer att medarbetaren har rätt information vid rätt tillfälle.

Kontakta oss för mer information och en demo