Unisight Portal – Intranät för det sociala digitala kontoret

Unisight Portal är en paketerad intranätlösning som är lätt att komma igång med, enkel att använda och passar perfekt in i Microsofts ekosystem Microsoft 365 med SharePoint Online. Portalen fungerar som dörren in till den digitala arbetsplatsen och de verkyg medarbetarna behöver. Unisight Portal kan användas överallt och från olika enheter och innehåller en mängd effektiva sätt att dela och ta del av information. Med de standardfunktioner som finns i SharePoint Online och våra egenutvecklade webbdelar kan vi erbjuda ett standardiserat och rikt intranät som höjer engagemanget och den interna kommunikationen.

En berikad och anpassad standardlösning

portal1Vi har valt att använda det som SharePoint Online är bra på, och berika det med egna funktioner där de saknas eller vi tycker vi kan göra en bättre lösning än den som finns. De funktioner som finns färdiga att använda i plattformen tycker vi tillsammans med våra egna webbdelar är fullgoda för många organisationer. Dessutom möjliggör det att enkelt tillgodogöra sig nya funktioner som släpps kontinuerligt i plattformen. SharePoint Online erbjuder stora möjligheter att anpassa layout och design av webbsidor och det är enkelt att få det fokus och budskap som önskas på olika sidor, oavsett om det är en startsida, en avdelningssida eller en informationssida om något specifikt. Varje organisation har möjlighet att skapa sin egen sociala knytpunkt och få den att se ut så det passar deras behov.

Exempel på våra egenutvecklade webbdelar

Här följer några exempel på våra egenutvecklade webbdelar som berikar funktionaliteten i ett intranät ytterligare:

 • Mina Teams
 • Viktiga meddelanden (med funktioner för tidsstyrning)
 • Krönika med stöd för text och video (Stream)
 • Medarbetarpresention
 • Företaget i Sociala Media
 • Anpassade sökfunktioner för SharePoint
 • Snabbgenvägar med flera tabbar
 • Kalendarium

Utöver våra webbdelar har vi även byggt lösningar för tex medarbetar-/kompetenssök och en konferensrums- och resursbokning funktion med grafisk layout av rum. Vi ser att fler och fler kunder får behov av att få en bättre funktion för att hitta sina kollegor baserat på olika kriterier, därför har vi byggt en medarbetarsök som hjälper medarbetaren att hitta sina kollegor. Vi har även en lösning för att boka konferensrum med visuell presentation av kontor och var rum ligger, samt hur de är utrustade. Denna lösning kan enkelt kompletteras med flöden för att beställa förtäring vid möten som går till en intern funktion för ändamålet.

rum

Våra principer för att lyckas med ett intranät:

 • Ett intranät ska vara ändamålsenligt – det kan vara litet och enkelt – eller stort och omfattande.
 • Intranätet och dess syfte behöver passa in i helheten – dvs att det finns en informationsstruktur och kommunicerade riktlinjer för hur och var vi kommunicerar om vad inom företaget? (SharePoint, Teams, epost,…)
 • Svälj inte elefanten hel – börja med det ni behöver först och bygg ut/utveckla därefter när behoven kommer/växer.
 • Kan alla bidra och visa engagemang så kommer närvaron vara större – det är grundprincipen för att alla sociala media-tjänster har fått genomslag
 • Använd standardfunktionalitet så långt det går och anpassa/utveckla där det är nödvändigt. Det blir mindre kostsam förvaltning och underhåll. Ny funktionalitet kommer dessutom kontinuerligt.
 • Gör inte ett dokumenthanteringsprojekt av det

Kontakta oss för mer information och en demo