Styrelsearbete i Office 365

StyrelserummetDigitalisera ert styrelsearbete med funktioner och stöd för dokument- och informationsdelning, beslutslogg, hantering av förbättringsförslag och bokningar inför styrelsemöten. En lättanvänd och säker samarbetsportal med fokus på styrelsearbete som fungerar lika bra från en iPad som från en dator.

Alla dokument samlade

Med Unisights lösning för styrelser får styrelsen en gemensam arbetsyta för att samla underlag, agendor, protokoll och hantera aktiviteter, ärenden och kommande möten. Alla relevanta dokument finns lagrade på ett ställe och är lätt tillgängliga. Styrelsemedlemmarna hittar snabbt och enkelt kommande mötes agendor och relevanta bolagsdokument.

Gemensam kontaktlista och aviseringar

Med den gemensamma kontaktlistan har alla styrelsemedlemmar tillgång till varandras kontaktuppgifter och administratören kan enkelt hitta kontaktuppgifter till styrelsens medlemmar. Slå på aviseringsfunktionen för att hålla styrelsemedlemmarna uppdaterade på när agendor och information publiceras.

Kontakta oss för mer information och en demo