Ledningssystem i Microsoft 365

Unisights lösning för ledningssystem visualiserar verksamhetens processer och skapar ordning och reda på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument. Stödet underlätta för medarbetare att hitta information som de behöver och säkerställer att information är uppdaterad och relevant.

Länk till en video om vår lösning för Ledningssystem

LedningssystemDigitalt och molnbaserat ledningssystem

Utifrån vår kompetens och kunskap inom ledningssystem tillsammans med erfarenhet från utveckling i SharePoint och Office 365 har vi tagit fram en lösning för ett digitalt och molnbaserat ledningssystem. Utveckling och anpassningar har gjorts för att bygga upp processobjekt med tillhörande metadata, dokument, länkar och hantering av kontroller och aviseringar.

Grafisk presentation av processer

Via det administrativa gränssnittet registreras processer och tillhörande information. Dokument laddas upp och kopplas till aktuella processer. Den grafisk presentationen byggs sedan upp av de registrerade processobjekten och tillhörande dokument och länkar.

Kontroll och uppföljning

Ledningssystem-delarDokument och processer registreras med ett revisionsdatum. Automatiska kontroller följer sedan upp dessa datum och e-post skickas till ansvariga personer inom organisationen innan datum passeras. Användare har även möjlighet att ta del av aviseringar för valda processobjekt och dokument då förändringar sker.

 

Kontakta oss för mer information och en demo