Google Analytics

STATISTIK OCH ANALYS

– Möjliggör bättre analys och uppföljning

Description

Registrering och tillägg av Google Analytics som möjliggör mer statistik och bättre mätningar på användandet av portalen. Verktyget används för uppföljning och förslag på förändringar och förbättringar.

Ett JavaScript registreras på varje sida i portalen och skickar automatiskt information och data till Google Analytics där sedan analyser och uppföljning kan göras.