Funktioner1

Unisight innehåller en mängd funktioner för att hjälpa er att arbeta effektivare. Vi erbjuder en portfölj av moduler och funktioner som alla är utvecklade på Office 365. Alla moduler är färdigutvecklade och fullt anpassningsbara utifrån de behov och krav som är aktuella för respektive implementation. Unisight Portal är vår modulbaserade intranätlösning som erbjuder en attraktiv och modern samarbetsportal där ni kan ta del av de senaste funktioner i SharePoint Online och Office 365. Inom ramen för konceptet Unisight erbjuder vi också paketerade applikationsmoduler som går att använda separat. Läs mer nedan.

Applikationslösningar

Unisight erbjuder ett antal applikationslösningar som är fristående lösningar på Office 365. De kan nyttjas separat men kan även integreras i en större intranätlösning med Unisight Portal som sammanhållande pusselbit.


Avtalshantering
avtalshantering
Digital avtalshantering i Office 365 förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. I vår paketering har vi tagit fram funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal.

Läs mer


Styrelsearbete
Styrelsearbete
Digitalisera ert styrelsearbete med funktioner och stöd för dokument- och informationsdelning samt utskick och bokningar inför styrelsemöten. En lättanvänd och säker samarbetsportal med fokus på styrelsearbete som fungerar lika bra från en iPad som från en dator.

Läs mer


Stöd för ledningssystem
Ledningssystem
Unisights lösning för ledningssystem visualiserar verksamhetens processer och skapar ordning och reda på styrande dokument, instruktioner och andra viktiga dokument. Stödet underlätta för medarbetare att hitta information som de behöver och säkerställer att information är uppdaterad och relevant.

Läs mer


Unisight Portals moduler

Unisight Portal bygger på funktionsmoduler som är framtagna för att stödja informationsdelning, engagemang, samarbete och produktivitet. Vid en implementation av Unisight väljs de moduler som är relevanta för kunden ut. Alla moduler är färdigutvecklade men fullt anpassningsbara utifrån de behov och krav som är aktuella för respektive implementation.

Ledningssystem

Exempel på moduler:
 • Nyheter
 • Viktiga meddelanden
 • Driftinformation
 • Krönika
 • Podcasts
 • Omvärldsbevakning
 • Systemregister
 • Socialt flöde
 • Företagskalender
 • Kolla kollegan
 • Snabbgenvägar & mina Teams

Kontakta oss för mer information och en demo