FAQ

VAD ÄR UNISIGHT?

Unisight är en suite av lösningar och funktioner baserade på SharePoint Online och Office 365. Unisight Portal är en paketerad intranätlösning och sen erbjuder vi också Avtalshantering, Ledningssystem, Projektportal och Styrelseportal. Unisight är byggd av färdiga moduler där användningen kan anpassas efter kundens behov som snabbt ger en användbar, användarvänlig och socialt orienterad samarbetsplattform. Unisights komponenter och funktioner utvecklas kontinuerligt och ny moduler tillkommer.

VAD BEHÖVS FÖR ATT KÖRA UNISIGHT?

Varje medarbetare som ska använda Unisight måste ha en Office 365-licens (E1-E5 eller K1) tilldelad till sig. Det är också möjligt med SharePoint Online Paket 1 (P1) och eller P2 men det kan på sikt begränsa möjligheterna att använd vissa eller nya funktioner då Unisight bygger på Office 365-paketet som helhet.

OM JAG INTE HAR OFFICE 365?

Vi hjälper er genom en gemensam dialog i vad ni som kund har för möjligheter och alternativ för att börja använda Office 365 och SharePoint Online. Office 365 innehåller många andra fördelar till konkurrenskraftiga licenspriser, och är Microsofts framtidsplattform för digitala tjänster. Kontakta oss gärna för att få mer information.

FUNGERAR UNISIGHT PÅ EN SHAREPOINT SERVER (ON-PREMISE)?

Unisight använder SharePoint Online och stöder därmed inte SharePoint Server.

BETALAR JAG FÖR BÅDE OFFICE 365 och UNISIGHT?

Ja, Unisight är tjänster och funktioner som vi lägger ovanpå en vanlig prenumeration där vi tillför mer funktionalitet och värde till den befintliga SharePoint Online-tjänsten. För detta tar vi betalt för en löpande nyttjanderätt i kombination med en aktiv förvaltning.

INNEBÄR UNISIGHT EN LÖPANDE KOSTNAD?

Ja, enligt vår erfarenhet är en väl fungerande förvaltning och kontinuerlig förbättring en förutsättning för ett såväl den affärsmässiga relationen, som den långsiktiga kvaliteten av en tjänst. I den löpande nyttjandeavgiften ingår en förvaltning som är anpassad till kundens nyttjande av Unisight. Det innebär att vi löpande håller förvaltningsmöten med kundens egna förvaltningsledare eller systemägare, där vi går igenom eventuella problem, förbättringsidéer och vilka nyheter som finns i Unisight eller nya möjligheter i bakomliggande SharePoint Online.

ÄR UNISIGHT RESPONSIVT, KAN JAG ANVÄNDA DET PÅ MIN SURFPLATTA ELLER TELEFON?

Ja, Unisight är designat för att primärt vara en mobil och molnbaserad lösning som är tillgänglig på alla enheter, var du än befinner dig.

VEM UNDERHÅLLER UNISIGHT EFTER VI HAR BÖRJAT ANVÄNDA DET?

Unisights tjänster och funktioner underhålls och vidareutvecklas kontinuerligt av vårt utvecklingsteam. Vi utvecklar nya moduler och funktioner till Unisight med målsättning att det ska vara en attraktiv plattform både idag och imorgon.

KOMMER MICROSOFTS UPPDATERINGAR I OFFICE 365 BLI ANVÄNDBARA ELLER PÅVERKA MIN UNISIGHT?

Unisight har möjligheten att använda samtliga nya funktioner och tjänster som släpps i Office 365. Nya uppdateringar och ändringar bevakar vi kontinuerligt så vi kan anpassa Unisight för att fungera med eventuella ändringar i Office 365-plattformen.

FINNS DET SUPPORT OM DET BEHÖVS?

Ja, vårt leveransteam tillhandahåller support efter en överenskommen servicenivå.

FINNS DET UTBILDNING ATT FÅ VID ETT INFÖRANDE?

Ja, vi erbjuder utbildning som en del i implementationprojektet för de nyckelpersoner som kommer arbeta med det och som i sin tur kan vidareutbilda de egna medarbetarna.

FINNS DET EN ROADMAP FÖR FRAMTIDA FUNKTIONER I UNISIGHT?

Vår roadmap är driven av våra kunder. Vi utvecklar Unisight kontinuerligt dels baserat på kundernas behov men även från våra egna idéer som vi tror kunderna skulle kunna vara intresserade av.

ÄR UNISIGHT STANDARDISERAT ELLER ANPASSNINGSBART?

Unisight är möjligt att anpassa per kund. Vi rekommenderar dock våra kunder att inte göra för många anpassningar för att det ska vara lättare och mer kostnadseffektivt för dem att underhålla om nya ändringar eller funktioner förs in i Office 365.

FINNS DET MÖJLIGHET ATT TESTA OCH UTVÄRDERA UNISIGHT?

Ja! Kontakta oss så erbjuder vi en utvärderingsperiod i vår demomiljö.

VILKA ÄR DET SOM LEVERERAR UNISIGHT?

Vi som har byggt och utvecklat tjänsten Unisight heter Bravero och är ett IT-konsultbolag med fokus på verksamhetsnära tjänster och lösningar. Vårt utvecklingsteam bakom Unisight har lång och gedigen erfarenhet i hur man både bygger smarta lösningar inom intranät och hur kunden kan höja medarbetarnas engagemang genom aktivt deltagande och rätt verktyg för arbetsplatsen.

 

Läs mer om moduler och funktioner

Kontakta oss för mer information och en demo