Erbjudande

Vårt erbjudande är en aktiv och ansvarstagande partner som hjälper er maximera nyttan av era onlinetjänster, dels genom våra egna paketerade lösningar, men även med skräddarsydda lösningar i Microsoft 365 och Azure. Vi tror att kombinationen av tillgängliga lättanvända funktioner som hjälper medarbetaren i vardagen, och möjligheten för medarbetarna att själva bidra med innehåll är ett vinnande koncept för ett effektivt och uppskattat verksamhetsstöd. Vi har valt att bygga våra lösningar anpassade för att dra full nytta av alla nyheter som ständigt kommer i Microsofts onlineplattformar – vi vill inte låsa in er i krångliga underhållssituationer.

pexels-photo-3184418

Vi är en konsultpartner som tar ansvar för våra lösningar och agerar proaktivt och långsiktigt i våra kundrelationer. Vi vill vara våra kunders bästa leverantör, även om vi föredrar uttrycket partner där vi gemensamt arbetar för att lyckas tillsammans. Som företag har vi en gedigen erfarenhet av onlinelösningar och vet vad som funkar och inte.

Införandeprojekt

pexels-photo-3183150Ett införandeprojekt anpassar Unisights komponenter efter kundens behov, med allt ifrån valda moduler till anpassning av grafisk profil. Vi använder agila arbetssätt för att kunna nå produktionssättning snabbt, och kunna få värdefull feedback. Genom ett agilt och iterativt arbete med små repetitiva leveranser och ett långsiktigt ansvarstagande, säkerställer vi våra projektåtaganden och kan leverera effektiva lösningar med bestående effekt över tid. Vi har stor erfarenhet vad som krävs för att genomföra lyckade implementationer och lanseringar av intranät och webbaserade lösningar, och är kundens idéspruta och bollplank genom hela processen. Med en väldefinierad leverans kan vi erbjuda våra kunder ett attraktivt fast pris för ett införande av Unisights olika lösningar.

Vår erfarenhet säger att det traditionellt läggs för mycket fokus på IT-leveransen i ett projekt och att förändringsarbetet som krävs i verksamhetsprocesserna ofta underskattas eller glöms bort. Bravero tar ansvar för att driva lyckad förändring i helheten genom att tillföra driv, fokus och struktur, där förändringen leds och genomförs i sin helhet.

Löpande nyttjanderätt och förvaltning

pexels-photo-684385En välfungerande förvaltning och process för att driva kontinuerlig förbättring är en förutsättning för en lyckad lösning över tid. Vi tar ansvar för att lösningen ska fungera och utvecklas över tid och säljer därför våra lösningar med en löpande nyttjandeavgift. Genom den tar vi ansvar för funktion och upprätthåller en förvaltning som är anpassad till kundens nyttjande av Unisight. Det innebär att vi löpande håller förvaltningsmöten med kundens egna förvaltningsledare eller systemägare, där vi går igenom eventuella problem, proaktiva förbättringsidéer och vilka nyheter som finns i vår leverans eller nya möjligheter i bakomliggande SharePoint Online.

Läs mer om Unisights pakteringar och funktioner

Kontakta oss för mer information och en demo