Navet i Microsoft 365

Unisight fungerar som navet i Microfsoft 365 och är medarbetarens dörr in till information, kommunikation, samarbete och applikationer. Det är en samling paketerade lösningar för intranät och applikationer som består av en mängd information- och funktionsmoduler som skapar en enklare vardag för företagets medarbetare genom att stödja internkommunikation, samarbete, informationsupptäckt och produktivitet.

You can find options for this section in: Customizer > Front Page Sections > Features Section and add items by clicking on Add or edit features. You can also disable this message from Customizer > Settings > Extensions > Disable helpers/placeholders.

En digital arbetsplats

Unisight är en suite av funktioner för den digitala arbetsplatsen, anpassad för nya arbetssätt där medarbetarna kan utföra sitt arbete utifrån där det passar bäst.

You can find options for this section in: Customizer > Front Page Sections > About Us Section and add items by clicking on Add or edit about boxes. You can also disable this message from Customizer > Settings > Extensions > Disable helpers/placeholders.

Koncept för införande och förvaltning

I Unisight ingår ett färdigt koncept och en införandemodell för att förenkla och effektivisera införandet av den nya plattformen. Införandemodellen innebär att ni är igång snabbare med er nya plattform och kan lägga tid och kraft på de unika anpassningar som behövs för just er organisation. Förvaltningserbjudandet säkrar plattformens fortsatta utveckling och lägger grunden för en dynamisk lösning som anpassar sig efter era krav och behov.