Applikationer

I vår paketerade lösning Unisight erbjuder vi ett antal större funktionsmoduler som vi valt att kalla applikationsmoduler. Applikationsmodulerna kan nyttjas separat men används med fördel tillsammans med intranätlösningen Unisight Portal.

Arbeta effektivare med följande applikationsmoduler

Avtalshantering
avtalshantering
Digital avtalshantering i Office 365 förenklar och effektiviserar företagets hantering och uppföljning av avtal. I vår paketering har vi tagit fram funktioner och stöd för att registrera, hantera och följa upp avtal med automatiserade påminnelser för att aldrig missa uppsägning och förlängning av avtal.

Läs mer